Materyel

Burada çeşitli bilgi matereyeller indirebilirsiniz. Bu matereyeller çocukların sigara dumanına ve tehlikelere karşı çeşitli yöntemleri gösterir ve aynı zaman çocukları nasıl korunabileceği açıklanmaktadır. Bu matereylleri öncelikle ebeveynlere, kurumlara, okulara, gündüz bakım merkezlerine, kreşlere, ebelere ve çocuk muayenehaneleri bilgilendirilir.

Lütfen bu web sitesindeki gördüğünüz materyelleri değerlendiriniz.

Tüm indirmler ücretsizdir ve serbestçe kullanılabilir.

Video filmi

Bu film iki çocuklu bir aile anlatıyor. Her ebeveyen`de sigara kulanıyor ve çocukları pasif içicilikte nasıl koruduğunu gösteriyor.
Süre: 60 saniye             Indirimi

Soru-cevap oyunu

Pasif İçicilik konu özerinde bilginizi denetleğiniz.

Soru-cevap oyunu indirebilirsiniz veya bu sayfada interaktif uygulabilirsiniz.

                  Anneler için indirme                                  Babalar için indirme

Afişler

Bu afişler çocuklarınızı sigara dumanından nasıl koruya biliceğnizi basit tavsiyelerde bulunmaktadır. Bir anne motifli afiş ve bir baba motifli afiş var.

          Anne motifle olan indirme                          Baba motifle olan indirme